Vaino Kallas: Kas president Päts väärib ausammast?

Johan Laidoneri seltsi juhatuse esimehe Trivimi Velliste ettepanek püstitada Toompeale Kuberneri aeda ausammas president Konstantin Pätsile on põhjustanud eriarvamusi rahva, samuti ajaloolaste hulgas. Leidub neid, kes väidavad, et president Pätsi negatiivsed teod...
Harju Elu: Kuidas minu vanaisa sai tuttavaks Konstantin Pätsiga

Harju Elu: Kuidas minu vanaisa sai tuttavaks Konstantin Pätsiga

1938. aastal ilmus Eesti iseseisvuspäeva künnisel Postimehes järgmine sõnum: “Täna kell 7 õhtul algab Põhiseaduse Elluwiimise Rahwarinde korraldusel “Wanemuise” kontsertsaalis suur kontsert-kõnekoosolek, kus esinewad kõnedega ja lühikeste sõnawõttudega kõikides Tartu...