Eesti ajalookirjutus on aastakümneid rääkinud kahest suurest – Konstantin Pätsist ja Jaan Tõnissonist. Kui me aga otsime oma riikluse alusmüürist nelja nurgakivi, siis leiame kahele nimetatule lisaks Jaan Poska ja kindral Johan Laidoneri. Mis muidugi ei tähenda, nagu polnuks Eesti Vabariigi hälli juures veel muidki suurmehi.